Invitasjon til kurs og informasjonsmøte om tilskuddsportalen

Tvedestrand  kommune inviterer frivillige lag og foreninger til populært og inspirerende kurs om tilskudd og Tilskuddsportalen. Portalen har over 1500 tilskudd og er et verktøy for å finne tilskudd og støtte til gode prosjekter og å samhandle innad i kommunen. Det er gratis å bruke Tilskuddsportalen for lag og foreninger i Tvedestrand.

Tid: Mandag 21. januar kl. 1800-2000
Sted: På kommunehuset, Tjennaveien 30

Tema blir:

  • Hvordan bruke Tilskuddsportalen
  • Generelt om tilskudd og hvordan forvaltere prioriterer
  • Tips til bedre søknadsskriving

Alle lag og foreninger i kommunen anbefales å stille med minst en representant. 

Alle er hjertelig velkommen!

For spørsmål om arrangementet kontakt Lars Molleklev eller Anette Pedersen.