Kommuneplanens handlingsdel for 2020-2023 – Høring

Klikk for stort bilde 

Kommunestyret behandlet høringsutkast til kommuneplanens handlingsdel for 2020-2023 den 03.09.19, som sak nr. 19/71.

Vedlagt følger:

Frist for å komme med høringsinnspill er 11.november 2019.

Mvh

Øyvind Johannesen

Ass. rådmann i Tvedestrand kommune

Tlf. 91 67 06 53 / 37 19 95 70