Kunngjøring: Eiendomsskatt 2019 - offentlig ettersyn

For 2019 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen.

For skatteåret 2019 er det vedtatt en generell promillesats på 4 promille (vedtak i kommunestyret 11.12.18, budsjett for 2019 punkt 2 . (pdf, 4 mb)

Eiendomsskattelistene er lagt ut til offentlig ettersyn i rådhuset og på nettsida: Eiendomsskattelister, klagefristen er 6 uker.