Reguleringsplaner ute på høring

På denne siden er det link til alle planer som er til høring. En reguleringsplan består av plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse. Reguleringsplaner er juridisk bindende.

Planer som er eller har vært til høring finner du under:

Publisert 22.11.2018

I medhold av PBL § 12-10 vedtok Teknikk-, plan- og naturutvalget i møte 06.11.18 i sak 65/18 å legge Reguleringsplan for gnr 75 bnr 86 – Måvik, Borøy, ut til offentlig høring i 8 uker.

Publisert 01.11.2018

Styret for plansamarbeidet har lagt ut forslag til planprogram i perioden frem til 14.12.2018.

Publisert 22.10.2018

Kommunestyret har valgt å legge reguleringsplan for Brennvika ut på 2. gangs høring.

Publisert 17.10.2018

Kopi av artikkel og dokumenter tilhørende offentlig høring som var lagt ut på kommunens gamle nettside.  

Publisert 15.10.2018
Kommunevåpen - hvit bakgrunn

Kommunestyret gjorde følgende vedtak den 18.09.2018, sak 88/18.

Publisert 10.10.2018

Kopi av artikkel og dokumenter tilhørende offentlig høring som var lagt ut på kommunens gamle nettside.  

Publisert 10.10.2018

Kopi av artikkel og dokumenter tilhørende offentlig høring som var lagt ut på kommunens gamle nettside.  

Publisert 10.10.2018

Kopi av artikkel og dokumenter tilhørende offentlig høring som var lagt ut på kommunens gamle nettside.  

Publisert 25.09.2018

Kommunestyret vedtok 18.09.18 i sak 81/2018 Områdeplan for Tvedestrand Næringspark.

Kontaktinformasjon

Svein O Dale
Enhetsleder
E-post
Telefon 37 19 95 41
Mobil 916 61 424