Ny parkeringsvakt starter 14. januar 2019

Klikk for stort bilde

Tvedestrand kommune har ansatt ny parkeringsbetjent som starter i jobben mandag 14.januar 2019. Nyansatt heter Piotr Klyz, og skal i en tid gå sammen med Svein Bomodden som hadde jobben tidligere. Dette for å få en smidig overgang og bli bedre kjent med parkeringsområdene i kommunen.

Det vil bli økt kontroll av parkeringer i kommunen, og større muligheter for å få kontrollsanksjon (bot).

Hvordan unngår man å få bot på kr. 300,-, 600,- eller 900,-?

  1. Hele Tvedestrand sentrum er omfattet av soneparkering og parkering er kun tillatt innenfor oppmerkede felt. Gratis parkering finnes utenfor sonen. Parkeringsplasser med avgift er skiltet med tid for hverdager og lørdager. Følges dette så står bilen riktig plassert, og i tråd med skiltene.
  2. Bilen på oppmerket felt, og betalt billett i tråd med skilt.
  3. Billettautomatene tar penger eller kort av alle typer. I tillegg er det mulighet å betale parkeringen via Easypark på mobilen.
  4. De som har parkulator vil fortsatt kunne bruke dem som tidligere mot at det er penger på kortet, og at det står aktivt i parkulatoren.
  5. Pass på at billetten ligger riktig vei og godt synlig i frontruten før du forlater bilen.
  6. Plassene ved KIWI, på Knud-Knudsens plass, er for butikkens kunder. Parkeringstiden her er 30 min. Her er det innført parkeringsskive. Disse får du ved å henvende deg til Kiwi eller kommunen. Står du over tiden her så koster det kr. 300,-
  7. Parkering i strid med Vegtrafikkloven betyr kontrollsanksjon på kr. 900,-. Dette er for parkering i siktsoner, på fortau eller gang/sykkelvei m.m.
  8. Kontrollsanksjoner som er skrevet ut av betjenten er gyldig, og kan kun påklages skriftlig. Betjenten har ingen mulighet for å ettergi en slik bot.

Hensikten med regulering av parkeringen, er at det skal orden og tilgjengelig plass for de som har behov for det. Hvis alle følger disse reglene så vil det være enkelt å finne plass for de som trenger en parkeringsplass.

Hilsen

Tvedestrand kommune

-Parkering-