Oppstart foreldrekurs i Circle of Security Parenting på Helsestasjonen

Klikk for stort bilde

Det gjennomføres ett kurs for foreldre på helsestasjonen til barnehagebarn fra onsdag 23. jan 2019 kl. 14.30 til 16.00.  

Kurset går over 8 ganger.

Foreldreveiledningsprogrammet COS-P (trygghets-sirkelen) er utviklet av amerikanske psykologer/ forskere. Programmet er internasjonalt anerkjent, og bygger på 50 års forskning på tilknytningen mellom foreldre og barn.

Det er i forholdet til foreldrene at barnet har størst mulighet til å utvikle trygghet tidlig i livet. Forskning på tilknytning viser at trygge barn oppnår økt empati, bedre selvfølelse og har et bedre forhold til sine foreldre, søsken og venner. Videre oppnår de bedre evne til å løse problemer på egenhånd, bedre evne til å håndtere vanskelige følelser og derved mindre psykiske problemer sammenliknet med barn som er utrygge.

Cos-P er et videobasert kurs laget for å lære foreldre viktige prinsipper fra tilknytningsteori. Kurset legger vekt på å lære nye ferdigheter i

  • hvordan de kan bli bedre til å observere og tolke barnets behov
  • hvordan de bedre blir i stand til å regulere barnets følelser
  • hvordan takle egen frustrasjon når barnet oppfører seg utfordrende

Alle mennesker opplever i ulik grad utfordringer i forhold til andre, ikke minst foreldre i forholdet til barna sine. Dette kurset handler ikke om å bli “perfekte foreldre”, men alle foreldre vil ha utbytte av å forstå mer av det som foregår i samspillet med barnet sitt. Alle foreldre har “kamper” og ting de strever med. Dette kurset er laget for å hjelpe oss til å bli “gode nok”. Cos-P kan brukes uavhengig av kulturell bakgrunn, og kan oppleves like meningsfylt for foreldre med store- (opp til tenåringer) som små barn.

I Cos-P er den følelsesmessige og reflekterende delen av programmet viktigere enn det å lære foreldre teknikker om hvordan de takler barns atferd. Vi forsøker å forstå “hva det egentlig handler om” ved å tenke høyt om det vi ser. På denne måten gis du som forelder flere valg til hvordan du ønsker å løse utfordringene. Dette skiller Cos-P fra en del andre foreldreveiledningsprogram. I kurset kommer vi inn på foreldres egne barndomserfaringer, men ingen trenger å dele mer enn de selv ønsker i gruppen.

Hvem: Foreldre til barn fra 1-6 år.

Når: Onsdager klokken 1430-1600

Oppstart: Onsdag 23.januar 2019

Hvor: Familiehuset, helsestasjonen. Tlf. 371 99333

Påmeldingsfrist: 18. januar

Kurset går over 8 ganger, og forutsetter nok påmeldte. Vi ønsker at begge foreldre er med. Ved påmelding forpliktes man til å delta på alle kursdagene. Påmelding etter “førstemann til mølla” prinsippet sendes til 

grete.øyen@tvedestrand.kommune.no eller kristin.waland@tvedestrand.kommune.no eller på telefon: 37 19 93 33.

Velkommen!

Kontaktinformasjon

Helsestasjonen
Telefon 37 19 93 33
Mobil 900 95 062

Telefontid
Mandag, tirsdag og torsdag kl. 08.30-14.00.

Ta gjerne direkte kontakt med din helsesykepleier (helsesøster) eller jordmor på mobil (link til ansatte på helsestasjonen)