Revisjon av kommuneplanens arealdel - Informasjonsmøte

Kommuneplanens arealdel skal revideres, og i den forbindelse avholdes informasjonsmøte mandag 14. september kl 17.00 i rådhuset (på brygga). Tema blir planprogrammet som er ute på høring, og hvordan utbyggere/grunneiere kan fremme innspill til planarbeidet. Frist for merknader er satt til 1. oktober.

Møtet vil bli avholdt i henhold til gjeldende smittevernregler.

Utkast til planprogram - kommuneplanens arealdel (PDF, 603 kB)

Skjema for innspill til kommuneplanens arealdel (DOCX, 86 kB)