Søknad om spillemidler til idrettsanlegg og kulturarenaer i Aust-Agder 2020

Søknad om spillemidler til idrettsanlegg og kulturarenaer i Aust-Agder 2020

 

Fristen for å søke spillemidler til idrettsanlegg og kulturarenaer for 2020 er 1. oktober 2019.

Alle søknader om spillemidler må sendes elektronisk til den kommunene anlegget bygges.

NB! Alle søkere må være registrert i Brønnøysundregisteret.

 

Portalens adresse vil være: http:/Anleggsregisteret.no Anleggsregisteret.no

Nettportalen åpner for søkere 1. september 2019

 

Informasjon om tilskuddsordningene er oppdatert på disse sidene:

 

Idrettsanlegg:

www.austagderfk.no/idrettsanlegg

 

Kulturarenaer:

www.austagderfk.no/kulturarenaer

 

Spørsmål kan rettes til:

Idrettsrådgiver Nils André Gundersen

Mobil: 48 11 74 38.