Vannkvalitet for abonnenter av Tvedestrand vannverk

Det har vært mye omtale av dårlig vannkvalitet i det siste. Dette uroer selvfølgelig også innbyggerne i Tvedestrand kommune.

Tvedestrand vannverk fungerer fint, og vannkvaliteten er god.

Kommunen følger opp vannverket 24/7 og vannprøver tas hver uke. Vannprøvene viser god drikkevannskvalitet. 

Alle resultater av vannprøver sendes til Mattilsynet og Kommunelegen.

Kommunen har rutiner for spyling av ledningsnett og høydebasseng, og disse følges opp for å sikre god vannkvalitet.

Koking av drikkevannet er ikke nødvendig. Det er kun dersom en vannprøve viser dårlige verdier at kokepåbud innføres. I slike tilfeller vil det bli sendt ut varsel om dette på SMS og i media. Kommunen har ikke hatt behov for å sende ut noen slike varsel.

Kommunens vakttelefon 37163118 er tilgjengelig døgnet rundt, dersom det oppstår driftsproblem på nettet.

Hilsen Teknisk drift