Velkommen til demenskafé for pårørende til personer med demens

Torsdag 6. juni kl. 18-20 - arbeidsstua på Strannasenteret.