Velkommen til demenskafé for pårørende til personer med demens

Torsdag 6. juni kl. 18-20 - arbeidsstua på Strannasenteret.

Kontaktinformasjon

Inger Klara Lilleholt Vaaje
Demens- og hygienesykepleier
E-post
Telefon 37 19 96 68
Mobil 37 19 96 64