Velkommen til fagkveld på Lisand 28. mars klokken 18.00

Torsdag 28 mars kl 18.00 inviterer foreldreutvalget for funksjonshemmede barn under 18 år til en spennende fagkveld på Lisand. Alle foreldre som har barn med funksjonshemninger under og over 18 år er velkommen denne kvelden.

PROGRAM:
• Omvisning på Lisand og presentasjon av aktivitetstilbudet.
• Dalane gård og tilbudet gjennom grønn omsorg v/ Unni Mesel Nilsen
• TVEPRO og systemet IPLOS v/ Kjell Rune Løvdal
• Ensomhet og livsmestring V/ Elisabet Christiansen
• Personlige erfaringer og problemstillingene en møter som foresatt v/Arvid Løkenberg

Gratis servering av kaffe og kake!