Verdensdagen for psykisk helse - åpent hus på Dalene gård fredag 16. oktober

Klikk for stort bildeVerdensdagen for psykisk helse har som tema i 2020: #Spør mer

Vær oppmerksom. Vise interesse. Spør mer

Det å vise interesse for et annet menneske er å gi oppmerksomhet og kan ha en positiv effekt på det mennesket. På jobben, i nabolaget, mellom venner, familie eller til og med tilfeldige medpassasjerer.

De fleste av oss setter pris på å bli spurt om hvem vi er, hvordan vi har det, og hva vi liker å drive med. Noen ganger trenger og ønsker vi mer oppmerksomhet. Ved å vise interesse og vennlig nysgjerrighet ovenfor andre vil du bidra til at personen blir sett. Du kan også oppdage nye sider ved deg selv ved å spørre og lytte. En måte å vise interesse på, er å spørre mer. I 2020 vil vi derfor oppfordre alle til å spørre mer.

I forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse ønsker sektor for velferd, psykisk helse og habilitering (tidl oppfølgingsenheten) å markere dette med å ha «åpent hus» på Dalene gård fredag 16.10 fra kl 13- 15.

Der vil ansatte fra avdelingene arbeid og aktivitet, og psykisk helsetjeneste være tilstede for samtale, samvær og omvisning på gården.

Dalene gård er et av Tvedestrand kommunes tilbud for mennesker som trenger å komme i gang med aktivitet eller arbeidstrening.

Vel møtt!