Redusert bemanning ved byggesaksavdelingen

Av ulike årsaker er byggesaksavdelingen ubemannet i uke 23 (3.-7. juni) dette gjelder også for servicetelefonen til byggesak. 

I uke 24 vil det være en saksbehandler til stede ved byggesaksavdelingen. Det må derfor påregnes noe lenger saksbehandlingstid og redusert kapasitet på telefon. 

Det er dessverre ikke mulig å booke tid hos noen saksbehandlere i bookingkalender før avdelingen er fullt bemannet igjen, sannsynligvis etter sommerferien.   

Vi beklager de ulempene dette medfører.

Henvendelser til byggesaksavdelingen (pågående/nye saker) kan sendes til kommunens postmottak: post@tvedestrand.kommune.no