Ansattoversikt


Politikere

Ansatte i avdelingen Politikere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunestyret, leder Teknikk-, plan og naturutvalg 480 08 566 E-post
Kontrollutvalg, varamedlem 476 00 680 E-post
Råd for funkjsonshemmede 908 65 599
Råd for funksjonshemmede 37 08 03 87
Kommunestyre, Livsløp, klageutv. livsløp 902 09 565 E-post
Eldreråd 37 16 01 23
1. vara eldrerådet 918 63 772

Skal ha parpirene tilsendt dersom hun skal stille som vara

Vara kommunestyret 906 79 894 E-post
Kommunestyret. 971 60 781 E-post
Vara eldreråd 952 55 504
2. vara eldrerådet 991 61 341
vara, Teknikk-, plan og naturutvalg 962 33 493 E-post
Kontrollutvalg 959 37 110 E-post
Leder: Foreldreutvalg for funksjonshemmede barn 450 48 294 E-post

Leder for foreldreutvalg for funksjonshemmede barn under 18 år

Varaordfører 903 69 909 E-post
Kommunestyret, Teknikk-, plan og naturutvalg 917 58 322 E-post
Kommunestyre, formannskap, administr.utvalg 979 77 311 E-post
941 42 160 E-post
Vara kommunestyret. 957 07 879 E-post
Kontrollutvalg, medlem 979 94 282
Kommunestyre, leder Livsløp, klageutv. livsløp 419 00 116 E-post
Kontrollutvalg, varamedlem 913 31 803 E-post
Eldrerådet 920 22 392
Kontrollutvalg, varamedlem 404 06 720 E-post
Kommunestyret, Livsløpskomite 917 34 241 E-post
Leder, kontrollutvalget 930 69 192 E-post
Kommunestyret, Teknikk-, plan og naturutvalg 415 19 197 E-post
Vara kommunestyret 901 69 070 E-post
Eldrerådet 977 11 488
Kommunestyre, formannskap 480 97 686 E-post
Kommunestyret, formannskap 415 20 196 E-post
Råd for funksjonshemmede 916 96 351
Kontrollutvalg, varamedlem 984 89 471
Kommunestyre, Livsløp, klageutv. livsløp 37 16 19 00 934 96 031 E-post
Eldrerådet 977 11 488
3. vara eldrerådet 37 16 01 18
Kommunestyret, Teknikk-, plan og naturutvalg 992 52 990 E-post
Kommunestyret, 900 80 470 E-post
Ordfører, Kommunestyret, formannskap, administr.utvalg 37 19 95 99 952 35 895 E-post
vara kommunestyre 909 39 606 E-post
Kommunestyre 472 36 559 E-post
Eldrerådet 913 17 147
Vara eldreråd 900 77 109
Eldrerådet 481 44 495
Komm.styret, formannskap, adm.utvalg innv.råd 905 84 634 E-post
Kommunest, formannsk, 920 42 992 E-post
Råd for funksjonshemmede 473 76 554 E-post
Viltorganet 900 40 107
Kommunestyre, formannskap, vara AMU 481 16 123 E-post
Leder viltorganet 975 32 294
Vara eldreråd 37 16 01 76
Teknikk-, plan- og naturutvalg 415 50 778 E-post
Kommunestyret, kontrollutvalg 473 04 802 E-post
Vara eldreråd 970 81 530
Kommunestyret, Livsløpskomite 994 04 256 E-post
Eldrerådet 996 41 331
Råd for funksjonshemmede 480 50 055 E-post
Råd for funksjonshemmede 901 69 126
Vara kommunestyret, Teknikk-, plan og naturutvalg 926 13 204 E-post
Kontrollutvalg 932 13 033 E-post
Vara kommunestyret 481 70 351 E-post
Kommunestyret, livsløpskomite, vara formannskap 37 19 96 68 E-post
Råd for funksjonshemmede 957 64 137
Vara eldreråd 907 39 466
Vara kommunestyret E-post
Kommunestyret, gruppeleder FrP 971 10 810
Kontrollutvalget, vara E-post
Kommunestyret, Livsløpskomite 928 29 498 E-post
Teknikk-, plan og naturutvalg, vara kommunestyret 971 72 527 E-post