Ansattoversikt


Politikere

Ansatte i avdelingen Politikere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunestyret, medlem Teknikk-, plan og naturutvalg 480 08 566 Knut.aall@nes-verk.no
Kontrollutvalget - medlem (XL) 476 00 680 ma-jo-aa@online.no
Råd for funksjonshemmede 37 08 03 87
Eldreråd 37 16 01 23
1. vara eldrerådet 918 63 772

Skal ha parpirene tilsendt dersom hun skal stille som vara

Kommunestyret. 971 60 781 Arne.Bjornstad@politiker.tvedestrand.no
Vara eldreråd 952 55 504
2. vara eldrerådet 991 61 341
vara, Teknikk-, plan og naturutvalg 962 33 493 haldis.kverum.carlsen@live.no
Medlem Eldreråd
959 37 110 birgereg@online.no
Leder: Foreldreutvalg for funksjonshemmede barn 450 48 294 Solfrid@ekedal.no

Leder for foreldreutvalg for funksjonshemmede barn under 18 år

Varaordfører 903 69 909 Vidar.Holmsen.Engh@politiker.tvedestrand.no
Kontrollutvalget - medlem (SP)
Kommunestyre, formannskap, administr.utvalg 979 77 311 mo-fos2@online.no
941 42 160 hans.gangsaas@hagacon.com
Eldrerådet 920 22 392
404 06 720 arne.guddal@ddo.no
Kommunestyret, Livsløpskomite 917 34 241 Monicaguttrup@hotmail.com
930 69 192 sve-ha@online.no
Kommunestyret, Teknikk-, plan og naturutvalg 415 19 197 Haugaas@online.no
Vara kommunestyret 901 69 070 Torarne@tahas.no
Eldrerådet 977 11 488
kontrollutvalget - medlem (H)
Råd for funksjonshemmede 916 96 351
984 89 471
Kommunestyre, Livsløp, klageutv. livsløp 37 16 19 00 934 96 031 siw.johannessen@live.no
Eldrerådet 977 11 488
3. vara eldrerådet 37 16 01 18
Ordfører, Kommunestyret, formannskap, administr.utvalg 37 19 95 99 952 35 895 Marianne.landaas@tvedestrand.kommune.no
vara kommunestyre 909 39 606 jostein.langballe@live.no
Eldrerådet 913 17 147
Vara eldreråd 900 77 109
Eldrerådet - leder 481 44 495 rlofsta@online.no
Komm.styret, formannskap, adm.utvalg innv.råd 905 84 634 lundegr@outlook.com/may.britt.lunde@arendal.kommun
kontrollutvalget - leder (SP)
Leder teknikk-, plan og naturutvalget, kommunestyret 920 42 992 June.Marcussen@tvedestrand.kommune.no
Råd for funksjonshemmede 473 76 554 baard.midtgaard2@gmail.com
Viltorganet 900 40 107
Sekretær i Eldrerådet 454 10 440 snils2@online.no
Leder viltorganet 975 32 294
Vara eldreråd 37 16 01 76
473 04 802 Vibsalvesen@hotmail.com
Medlem eldreråd 970 81 530
Kommunestyret, Livsløpskomite 994 04 256 may-lill@bokhotellet.no
Eldrerådet 996 41 331
Råd for funksjonshemmede 480 50 055 lilliansu56@gmail.com
Råd for funksjonshemmede 901 69 126
Vara kommunestyret 481 70 351 Tor-ust@online.no
kontrollutvalget - nestleder (AP)
Råd for funksjonshemmede 957 64 137
Vara eldreråd 907 39 466
Kommunestyret, gruppeleder FrP 971 10 810
linnzwil@online.no
Kommunestyret, Livsløpskomite 928 29 498 ragnvajo@online.no
Teknikk-, plan og naturutvalg, vara kommunestyret 971 72 527 lin-moer@online.no