Ansattoversikt


Eksterne samarbeidspartnere

Ansatte i avdelingen Eksterne samarbeidspartnere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
945 01 500 468 18 024 utlan@tvedestrand.kommune.no
116117
37 00 57 80 familiekontoret.aust-agder@bufetat.no
post@pasientskadenemda.no
81 05 95 00
38 05 00 00 postmottak@agderfk.no

Hovedpostadresse:

Agder fylkeskommune (eventuelt «ved [avdeling / navn på person])

Postboks 788 Stoa

4809 Arendal

Det er viktig at eventuelt navn på person kommer etter «Agder fylkeskommune»

Postadresse på virksomheter:

Enhetsnavn (navn på videregående skole eller tannklinikk)

Postboks 788 Stoa

4809 Arendal
 

https://agderfk.no/

35 12 10 00
37 19 90 00
22 03 26 70 agder@konfliktraadet.no
Leder, frivilligsentralen 945 01 500 Lars.Henrik.Molleklev@tvedestrand.kommune.no

Henvendelse i kommunehuset

22 99 36 30
Kontaktperson, ettersøk av fallvilt 900 40 107
02770 post@oslo-universitetssykehus.no
Pasient- og brukerombudet 38 24 14 14 agder@pobo.no​

Besøksadresse: Fylkeshuset, Tordenskjoldsgate 65 i Kristiansand

Postadresse: Postboks 212 Skøyen, 0213 Oslo

E-post: agder@pobo.no​

Sensitive opplysninger bør ikke sendes på epost. 

Pasient- og brukerombud: Hanne Damsgaard

http://pasientogbrukerombudet.no/ 

22 99 36 30
Revisor, kommunerevisjonen 37 01 33 90 post@aarevisjon.no
22 82 85 00 postmottak@sivilombudsmannen.no
Statens kartverk 32 11 88 00
80 08 00 00 skattsor@skatteetaten.no
Skoletannlege 37 16 25 08

Skoletannlege
Tannlegekontor
Tannlege
 

Sekretær for kontrollutvalget 917 26 506 agnes.gullingsrud.fjeldstad@temark.no
Oppmålingsingeniør 37 17 02 24 489 95 624 atv@vegarshei.kommune.no
37 17 02 13 950 72 375 helge.sines@vegarshei.kommune.no
37 19 66 50 tvedestrandamli@tvedestrandamli.vgs.no