Ansattoversikt


Den norske kirke

Ansatte i avdelingen Den norske kirke
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kirkegårdsarbeider 906 95 979
Trosopplæring og organist 37 19 95 72 945 21 979 sissel.andreassen@tvedestrand.kommune.no
Menighetsrådsleder,Dypvåg 971 54 663
Kirkeverge 37 19 96 94 920 69 866 torfinn@tvedestrand.kirken.no
Prost 37 19 95 26 900 65 245 rf@tvedestrand.kirken.no
Saksbehandler, Kirkevergen 37 19 96 95 971 85 606 linda.frydendal@tvedestrand.kommune.no
Fellesrådets leder 480 97 686
Menighetsrådsleder, Tvedestrand 977 24 781
Ungdomsprest/sokneprest i Holt fra 01.03.20 971 99 528 940 52 400 rk@tvedestrand.kirken.no
Kantor 37 19 95 27 416 25 605 hvdm@tvedestrand.kommune.no
Sokneprest, Dypvåg og Tvedestrand 37 19 95 25 469 05 549 bn@tvedestrand.kirken.no
Kirkegårdsarbeider/kirketjener/klokker 994 98 500
Menighetsrådsleder, Holt 994 98 500
Saksbehandler, prester og menigheter 37 19 96 93 902 00 929 venke.vestervik@tvedestrand.kommune.no

ft permisjon