Ansattoversikt


Sektor for helse, familie og rehabilitering - Avdeling for tildeling og rehabilitering

Ansatte i avdelingen Sektor for helse, familie og rehabilitering - Avdeling for tildeling og rehabilitering
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Tildelingstjenesten 37 19 96 07 977 38 449 tildeling.tjenester.omsorg.tvedestrand@tvedestrand.kommune.no
Saksbehandler/sykepleier 37 19 96 07 977 38 449 hanne.karin.aasbo@tvedestrand.kommune.no
Prosjektleder velferdsteknologi 908 79 493 tore.gryting.andersen@tvedestrand.kommune.no
Kreftkoordinator 900 43 286 linda.cecilie.berntsen@tvedestrand.kommune.no
Systemansvarlig Profil / mobil omsorg 37 19 96 03 469 02 380 Hege.Irene.Bjerkeseth@tvedestrand.kommune.no
Fagarbeider Huskestua 945 10 546 Irene.strandene@tvedestrand.kommune.no
demens - ergoterapeut- pårørendestøtte 948 30 977
Kvalitetskoordinator og saksbehandler i tildelingstjenesten 476 04 128 kristina.soraker.henriksen@tvedestrand.kommune.no
Fysioterapeut, fagleder innsatsteam hverdagsrehabilitering 37 19 96 31 977 43 530 inger.homme@tvedestrand.kommune.no
Avansert geriatrisk sykepleier, kvalitetskoordinat, PHD stipendiat 917 11 352 kristin.jeppestol@tvedestrand.kommune.no
Hjelpemiddelmontør og velferdsteknologi 945 23 190 Oyvind.Karlsen@tvedestrand.kommune.no
innsatsteam hverdagsrehabilitering / syn- hørselskontakt 37 19 96 32 469 54 525 christine.kruger@tvedestrand.kommune.no
Avdelingsleder for avdeling for Tildeling, utvikling og innovasjon 951 97 051 kristine.kvamme@tvedestrand.kommune.no

 Fysioterapeut/fagleder, Hj.midler, Tildelingstj.

sykepleier i hverdagsrehabilitering 37 19 96 31 913 86 077 gro.anette.marcussen@ tvedestrand.kommune.no
Fysioterapeut, Frisklivssentral/sykehjem/sone sentrum øst Dypvåg 37 19 96 16 975 13 276 Halvor.sundsdal.myhren@tvedestrand.kommune.no
Sykepleier 482 35 725 May.Elin.Aabak.Nielsen@tvedestrand.kommune.no
Ergoterapeut 469 08 119 martha.seiersnes@tvedestrand.kommune.no

Helseteam demens, kognitive hjelpemidler, velferdsteknologi

Helsefagarbeider, hverdagsrehabilitering 37 19 96 31 941 38 150 elin.stormo@tvedestrand.kommune.no
Demens- og hygienesykepleier 37 19 96 68 37 19 96 64 inger.klara.lilleholt.vaaje@tvedestrand.kommune.no
Fysioterapeut Strannasenterets boliger og sentrum vest Holt 917 99 640 marthe.nilsen.waagestad@tvedestrand.kommune.no

Fysioterapeut med ansvar for Strannasenterets boliger og sentrum vest Holt. Ansvar for elektriske rullestoler.