Foreløpig planutkast for ny E18 Tvedestrand-Bamble

Kart E18 Dørdal-Tvedestrand - Klikk for stort bildeE18 Dørdal-Tvedestrand  

Nye Veier har nå utarbeidet utkast til planforslag for ny E18 Tvedestrand-Bamble. Planmaterialet er tilgjengeliggjort for kommunene og for offentligheten. Den formelle høringen av forslaget til reguleringsplan starter imidlertid ikke før IKP-styret har behandlet saken 16. juni og eventuelt vedtatt at den skal legges ut til offentlig høring. 

Nye Veier har nå utarbeidet utkast til planforslag for ny E18 Tvedestrand-Bamble. Planmaterialet er tilgjengeliggjort for kommunene og for offentligheten. Den formelle høringen av forslaget til reguleringsplan starter imidlertid ikke før IKP-styret har behandlet saken 16. juni og eventuelt vedtatt at den skal legges ut til offentlig høring. Til informasjon vil høringen bli varslet med annonse i aviser, samt på www.nyeveier.no på vanlig måte. Det legges opp til bred medvirkning i høringsperioden. IKP-styret og Nye Veier har lagt opp til at perioden fra nå og fram til 16. juni er for å sette seg inn i det omfattende planmaterialet før selve den offentlige høringen.

Plandokumentene legges ut på denne linken i løpet av 6 mai 2021: https://www.nyeveier.no/prosjekter/e18-sorost/e18-tvedestrand-bamble/

Øvrige dokumenter: Brev fra IKP styret til Nye Veier om skadereduserende tiltak (PDF, 214 kB).   Svar fra Nye Veier til IKP styret (PDF, 436 kB)

Kontaktinformasjon

Svein O. Dale
Sektorleder samfunn og infrastruktur
E-post
Telefon 37 19 95 41
Mobil 916 61 424
Martin Due-Tønnessen
Prosjektleder/planlegger, miljørådgiver
E-post
Mobil 906 18 528