Grønn omsorg - anbudskonkurranse gårdsfasiliteter

Tvedestrand kommune v/Oppfølgingsenheten søker etter å leie gårdsfasiliteter til Grønn Omsorg.

Frist for innlevering av tilbud er 01.12.2018.

For kravspesifikasjon, henvendelse til Helene Tveide, tlf. 37199612/47454276.

 

 

Kontaktinformasjon

Helene Tveide
Sektorleder velferd, psykisk helse og habilitering
E-post
Mobil 47 45 42 76

Besøksadresse: Lyngmyrveien 57, Tvedestrand