Handlingsplan for 2021-2024 – Høringsutkast og -innspill

  

Høringsutkast datert juni 2020 med kommunestyrets vedtak i sak 20-49 den 16.06.2020 og saksfremlegg m.m. legges ut på høring i 30 dager.

Vedlagt følger kommunestyrets vedtak, saksfremlegg og høringsutkastet, samt delrapport 2 vedrørende skolestrukturendringer.

Frist for høringsinnspill til kommunestyrets forslag til handlingsplan for 2021-2024 er 10.september 2020.

Høringsinnspillene kan sendes til Tvedestrand kommune, postboks 38, 4901 Tvedestrand eller e-postadresse: post@tvedestrand.kommune.no.

Vedtak , 16062020, Sak 20-49, Handlingsplan for 2021-2024 - Høringsutkast (PDF, 209 kB)

Handlingsplan for 2021-2024 - Høringsutkast (PDF, 200 kB)

Kommuneplanens Handlingsplan 2021- 2024 - Høringsutkast - Endelig versjon (PDF, 3 MB)

Skole og spesialundervisning - Delrapp 2 - 5.28 (PDF, 4 MB)