Høring - formannskapets innstilling til økonomiplan 2022-2025 og budsjett 2022

Formannskapets innstilling legges ut til offentlig ettersyn fra og med 30.11.2021 til 14.12.2021. 

Protokoll fra Formannskapet 30.11.2021

Kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2022-2025 og budsjett 2022 (PDF, 3 MB)

Papirversjon gjøres tilgjengelig i kommunens ekspedisjon til gjennomlesing. 

Høringsinnspill sendes enten med eDialog - digital post trygt til kommunen eller til post@tvedestrand.kommune.no innen 14. desember 2021 kl. 14.00 (da starter kommunestyrebehandlingen).