Oppstart av navnesak – Nordmannvik/Nordmannsvik/Normannvik/Normanvik i Tvedestrand kommune

I forbindelse med en henvendelse har Kartverket besluttet å ta opp navnesak for stedsnavnet Nordmannvik/Nordmannsvik/Normannvik/Normanvik  i Tvedestrand kommune. Se brev her (PDF, 214 kB).

Saken tas opp for å få formalisert riktig skrivemåte for offentlig bruk. Frist for tilbakemelding er satt til 19.07.2021.

Saken gjelder følgende navn med varianter av skrivemåter:

 • Nordmannvik / Nordmannsvik / Normannvik / Normanvik (gard 86)
 • Normanvik (bruk 86/5)
 • Nordmannsvik / Normanvik (bruk 86/12, feste 86/12/1 og feste 86/12/2) – navnet ble vedtatt den 24.05.2000 med skrivemåten Nordmannsvik.
 • Østre Normanvik (bruk 86/18 og feste 86/18/1)
 • Normannvik (bruk 86/22)
 • Normanvik (feste 86/22/1)
 • Normanvik (bruk 86/25)
 • Østre Normanvik (feste 86/25/1 og 2)
 • Normanvik (bruk 86/32)
 • Østre Normanvik (bruk 86/33)
 • Normanvik (bruk 86/37)
 • Normannvikveien (adressenavn) – kommunen er vedtaksmyndighet

For flere opplysninger om navna, se innsynsløsningen for SSR: www.norgeskart.no/ssr/. Bruksnavnet står kun i matrikkelen og er søkbart i https://seeiendom.kartverket.no. Søk på: gnr./bnr., navnet på kommunen.

Ifølge loven skal skrivemåten fastsettes med utgangspunkt i den nedarvete, lokale uttalen av navnet. Derfor ber vi om at alle som uttaler seg, opplyser hva som er den lokale dialektuttalen. Dersom navnet blir uttalt på ulike måter, ber vi om å få opplyst de forskjellige uttaleformene.

Lokal høring:

Det er kommunen som har ansvar for at kunngjøring av navnesak er reist. Vi legger med dette saken ut på lokal høring, jf.§ 8 i lov om stadnavn.

Har du innspill til stavemåte, ber vi om tilbakemelding til Tvedestrand kommune innen 19.07.2021

Innspill kan sendes Tvedestrand kommune, Postboks 38, 4901 Tvedestrand, eller til kommunens postmottak: post@tvedestrand.kommune.no

Videre saksgang:

Når kommunen har innhenta de lokale høringsuttalelsene, vil disse bli sendt Språkrådet. Språkrådet gir en tilrådning til Kartverket som igjen gjør et endelig vedtak.

Mer opplysninger:

For opplysninger om saksgang, kontakt Kartverket på telefon 32 11 80 00. For navnefaglige spørsmål, kontakt Språkrådet på telefon 22 54 19 50.

Kontaktinformasjon

Helge Wroldsen
Oppmålingssjef
E-post
Telefon 37 19 95 63