Oppstart forhandlinger om utbyggingsavtale - del av Skuggevik boligområde

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for vann og avløpsnett for del av Skuggevik boligområde.

Grunnlag for forhandlingene er reguleringsplan med planid 091_2 «Del av Skuggevik boligområde».

Parter i forhandlingene er Tvedestrand kommune og utbygger CAPNOVA AS v/ Leif Flemming Bakke.

Formålet med avtalen er å tilrettelegge for kommunal overtagelse av vann- og avløpsanlegget. Forhandlingene skal avklare fordeling av ansvar for gjennomføring før kommunal overtakelse.

Nærmere opplysninger om arbeidet med avtalen kan fås ved henvendelse til Tvedestrand kommune ved saksbehandler Ida Ørnhøi, epost: ida.hanna.ornhoi@tvedestrand.kommune.no

Kontaktinformasjon

Ida Ørnhøi
Rådgiver byggesak, saksbehandler kommuneplan og reguleringsplaner. Byggesak er tilgjengelig på servicetelefon tirsdag og torsdag 10.00-14.00
E-post
Telefon 37 19 95 84
Mobil 90 29 17 54

Vi er tilgjengelig på telefon

Har du fått saksbehandler og saksnummer i en pågående byggesak, kan du ringe saksbehandler direkte på tirsdager og torsdager. Har du ikke telefonnummeret, kan du be sentralbordet sette deg over.

Vi er ellers tilgjengelig på servicetelefon 37 19 95 84 følgende tider:

Tirsdager kl. 10:00 – 14:00
Torsdager kl. 10:00 – 14:00

Husk at det kan være vanskelig å forstå omfanget av det du planlegger på telefon. Hvis du ønsker en vurdering, bør du ta kontakt med oss skriftlig. De fleste av svarene vi kan gi på telefon, finner du også her på nettsidene.