Oppstart forhandlinger om utbyggingsavtale - del av Skuggevik boligområde

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for vann og avløpsnett for del av Skuggevik boligområde.

Grunnlag for forhandlingene er reguleringsplan med planid 091_2 «Del av Skuggevik boligområde».

Parter i forhandlingene er Tvedestrand kommune og utbygger CAPNOVA AS v/ Leif Flemming Bakke.

Formålet med avtalen er å tilrettelegge for kommunal overtagelse av vann- og avløpsanlegget. Forhandlingene skal avklare fordeling av ansvar for gjennomføring før kommunal overtakelse.

Nærmere opplysninger om arbeidet med avtalen kan fås ved henvendelse til Tvedestrand kommune ved saksbehandler Ida Ørnhøi, epost: ida.hanna.ornhoi@tvedestrand.kommune.no

Kontaktinformasjon

Ida Ørnhøi
Rådgiver, saksbehandler kommuneplan og reguleringsplaner
E-post
Telefon 47 66 76 87
Mobil 47 66 76 87

Redusert bemanning på byggesaksavdelingen

På grunn av redusert bemanning må man inntil videre påregne noe lenger saksbehandlingstid. Det kan også være vanskeligere å komme gjennom på telefon. 

På sikt vil saksbehandlere få definert telefontid, men for øyeblikket må man ringe byggesakstelefonen på telefon: 47667687.

OBS! Telefontid på byggesakstelefonen  er foreløpig kun tirsdag og torsdag i tidsrommet 12-15.

Ta kontakt på mail for spørsmål og avtale om forhåndskonferanse på post@tvedestrand.kommune.no​​​​.