Reguleringsplan for Brennvika - 2. gangs høring

Kommunestyret har valgt å legge reguleringsplan for Brennvika ut på 2. gangs høring.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Tvedestrand kommune innen 6. desember 2018.


Dokumentene i saken finner du her:

Kontaktinformasjon

Martin Due-Tønnessen
Prosjektleder/planlegger, miljørådgiver
E-post
Telefon 906 18 528