Reguleringsplan for Østre Løktene gnr 80 bnr 91 m. fl. – Offentlig ettersyn

Teknikk-, plan- og naturutvalget har vedtatt å legge ut «Reguleringsplan for Østre Løktene gnr 80 bnr 91 m. fl.» på offentlig høring.

Vedtaket innebar at det måtte gjøres en del endringer før planen kunne sendes ut på offentlig høring. Kommunen har nå mottatt en revidert plan som er i tråd med vedtaket.

Planen innebærer at det reguleres for 13 nye hytter med tilhørende brygger. Området er fra før bebygd med 6 hytter.

På grunn av at sommerferien blir en del av høringsperioden gis det høringsfrist til 1. september.

Eventuelle spørsmål til høringsforslaget kan rettes til Martin Due-Tønnessen (tlf 906 18 528, martin.due-tonnessen@tvedestrand.kommune.no). Saksbehandler er på ferie fra 9. juli til 7. august.

Merknader til planarbeidet sendes skriftlig til Tvedestrand kommune på e-post: post@tvedestrand.kommune.no, via e-Dialog eller ved vanlig post til Tvedestrand kommune, postboks 38, 4901 Tvedestrand.

Følgende vedlegg følger saken på høring: saksutredning (PDF, 593 kB), protokoll fra planutvalget (PDF, 334 kB), planbestemmelser (PDF, 161 kB), plankart (PDF, 766 kB)og planbeskrivelse (PDF, 9 MB).

Kontaktinformasjon

Martin Due-Tønnessen
Prosjektleder/planlegger, miljørådgiver
E-post
Mobil 90 61 85 28