VARSEL OM IGANGSETTING AV ARBEID MED OMREGULERING FOR 111_ÅSTØ – ØYGARDSLIENE – KROKVÅG I TVEDESTRAND KOMMUNE

Med hjemmel i plan og bygningsloven §12 varsles det at Tvedestrand Utvikling AS setter i gang arbeid med omregulering/endring av plan for 111_Åstø- Øygardsliene- Krokvåg i Tvedestrand kommune.

Planområdet er avgrenset som vist på kart under:

Kartutsnitt som viser aktuelt område i forbindelse med varsling av oppstart med arbeid omregulering 111_ÅSTØ – ØYGARDSLIENE - Klikk for stort bildeKartutsnitt som viser aktuelt område i forbindelse med varsling

Hensikten med omreguleringen er i hovedsak å endre formål av et område satt av til friluftsområde og utvide privat småbåthavn for å tilfredsstille båtplassdekning. I tillegg oppdateres planen i henhold til terrengtilpasninger utført underveis i opparbeidelse av infrastruktur, samt at denne omreguleringen tar med mindre endringer som er gjort de siste årene.

Eventuelle innspill / merknader som har betydning for planarbeidet kan sendes skriftlig til:

Fjellstø drift AS, Plassen 30, 3919 Porsgrunn eller på epost til simen@fjellsto.no og med kopi til Tvedestrand kommune, Postboks 38, 4901 Tvedestrand eller post@tvedestrand.kommune.no

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Fjellstø drift AS v/ Simen Gjelstad, tlf 934 73 482 eller simen@fjellsto.no

Varslingsmaterialet kan ses på www.tvedestrand.kommune.no

Frist for tilbakemelding er: 19.06.2023.

Vedlegg:

V1 - varslingskart (PDF, 5 MB)

V2 - varslingsliste (PDF, 239 kB)

V3 - sosifil av planområdet (SOS, 11 kB)