Varsling i forbindelse med utvidelse av plangrense for detaljreguleringen for Lyngmyr skole

 
 
Spørsmål eller synspunkter til planarbeidet sendes innen 20.01.2020 til:
Feste Grenland as, v/ Therese Hagen, postboks 120, 3901 Porsgrunn,
eller e-post: th@feste.no
med kopi til:
Tvedestrand kommune, v/ Andreas Gimming Stensland, Postboks 38, 4901 Tvedestrand.
e-post: Andreas.Gimming.Stensland@tvedestrand.kommune.no