Borgerlig vielse

Fra 1. januar 2018 ble det mulig å gifte seg i Tvedestrand kommune.

Vi tilbyr vielser til alle, også innbyggere fra andre kommuner.

Om vigselstilbudet i Tvedestrand kommune

Oppgaven med borgerlige vielser ble overført fra domstolen til kommunene med virkning fra 01.01.2018.

Tvedestrand kommunestyre fastsatte 12.12.2017 lokale bestemmelser for den nye tjenesten, disse ble revidert i kommunestyremøte den 17.12.2019: Lokale bestemmelser for vigselvirksomhet ved Tvedestrand kommune

En vigsler fra Tvedestrand kommune kan utføre vigsel enten i et av kommunens utpekte lokaler, eller komme til et sted/lokale som brudefolkene selv har ordnet. Vielsen kan også finne sted i en annen kommune (vigselsmyndighet er landsdekkende). Kommunens vigselslokaler er ordførerens kontor og tilrettelagte lokaler på Rådhuset.

Brudefolkene kan ta kontakt med kommunen for å finne en passende dato for gjennomføring av vielsen og booke datoen midlertidig frem til datoen kan bekreftes om lag 3-4 mnd før, når brudefolkene har mottatt gyldig prøvingsattest fra sitt skattekontor (mer om dette i brukerveiledningen under).

Kommunen benytter det borgerlige vigselsformular ved gjennomføring av vielser.

Lenke til teksten, det borgerlige vigselsformular

Når kan man gifte seg?

I sesong

For kommunens innbyggere og personer bosatt i utlandet, er det gratis å gifte seg mellom kl. 08.00 og kl. 16.00 mandag til fredag fra 1. september til 30. juni. For personer fra andre kommuner koster dette kr. 2.000. Ønskes det vielse etter kl 16 eller på en lørdag eller søndag, koster dette kr. 2.500 for alle.

Utenom sesong

Dersom noen ønsker å gifte seg i perioden 1. juli til 31. august, så er dette mulig på onsdager, fredager og lørdager i ukene 28, 29, 32 og 33. Da koster det kr. 2500 pr. vielse for alle.

Hvem kan vie oss?

Følgende personer i tillegg til ordfører og varaordfører har vigselsmyndighet:

  • Marianne Landaas (ordfører)
  • Jarle Bjørn Hanken (kommunedirektør)

Om man vil kan man komme med preferanser om hvilken vigsler man ønsker seg. Vi vil forsøke å etterkomme ønsker så langt det lar seg gjøre.

Hvordan gifte seg borgerlig - steg for steg

1.
Gå inn på Skatteetaten.no sine sider om ekteskap og følg veilederen for å finne frem til dokumentene som må fylles ut. 

Lenke til Skatteetaten sine sider om ekteskap

2.
Fyll inn de nødvendige dokumentene (egenerklæringer og forlovererklæringer etc) og send dette samlet til deres lokale skattekontor. Tvedestrand tilhører skattekontoret, Skatt Sør Grimstad, adresse:

Skatt Sør Grimstad
Postboks 2412
3104 TØNSBERG.

3.
Så mottar dere en attest fra Skatteetaten etter om lag 3-4 uker. Dette er en såkalt prøvingsattest, som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Attesten er gyldig i 4 måneder.

PS: Godkjent prøvingsattest er gyldig i 4 måneder – sørg derfor for ikke å søke for tidlig ettersom attesten må være gyldig på bryllupsdagen. Kontakt heller kommunen for en midlertidig booking av bryllupsdato i god tid. Bryllupsdatoen kan bekreftes etter dere har mottatt prøvingsattesten.

4.
Når prøvingsattesten har ankommet, skal denne sendes videre til vigsler. I Tvedestrand kommune, kan brevet sendes til saksansvarlig for tjenesten på følgende adresse:

Tvedestrand kommune 
Postboks 38
4901 Tvedestrand

5. 
Når vigsleren mottar prøvingsattesten, så bekreftes bryllupsdatoen i kommunen.

6.
Under bryllupet, før vielsen starter, må brudefolkene og vitnene/forloverne (vitnene må være myndige) legitimere seg for vigsleren med pass, førerkort eller bankkort med bilde. Deretter fylles skjemaet ‘’vitne ved vigsel’’ og prøvingsattesten ut.

Etter at det borgerlige vigselsformular er lest opp og brudefolkene har avsagt sitt ‘ja’, så er ekteskapet inngått.

Bekreftet kopi av utfylt prøvingsattest/vigselsmelding kan sendes til brudeparet som midlertidig vigselsattest i påvente av endelig vigselsattest.

7. 
Senest 3 dager etter at ekteskapet er inngått, skal vigsler sende den utfylte prøvingsattesten (også kalt melding om vigsel eller vigselsbok) til skattekontoret som utførte prøvingen av ekteskapsvilkårene.

8.
Ekteparet vil i ettertid motta en vigselsattest som bekrefter ekteskapet i posten fra Skatteetaten.

Kontaktinformasjon

Tone Vestøl Bråten
Personal- og organisasjonsleder
E-post
Mobil 98 47 10 76