Handlingsplan, økonomiplan og budsjett

Handlingsplan, økonomiplan og budsjett er den årlige oppfølging av kommuneplanen. Handlingsplanen tar utgangspunkt i vedtatt kommuneplan og gir hovedprioriteringer og føringer blant annet for økonomiplan- og årsbudsjettet.

Økonomiplanen har et fire-års perspektiv, og vedtas i desember hvert år. Budsjettet for kommende år er en del av behandlingen av økonomiplanen.

Økonomiplan 2024 - 2027 og budsjett 2024 

Økonomiplan 2024-2027 og budsjett 2024 inkl. vedlegg - vedtatt 13.12.2023 (PDF, 6 MB)
Økonomiplan 2024-2027 og budsjett 2024 - kommunedirektørens forslag (PDF, 5 MB)
Økonomiplan 2024-2027 og budsjett 2024 - presentasjon (PDF, 4 MB)

Økonomiplan 2023 - 2026 og budsjett 2023

Økonomiplan 2023 - 2026 og budsjett 2023 inkl. vedlegg - vedtatt 13.12.2022 (PDF, 4 MB) 
Økonomiplan 2023 - 2026 og budsjett 2023 - kommunedirektørens forslag (PDF, 3 MB)
Økonomiplan 2023 - 2026 og budsjett 2023 - presentasjon (PDF, 4 MB)

Økonomiplan 2022 - 2025 og budsjett 2022

Økonomiplan 2022-2025 og budsjett 2022 inkl. vedlegg - vedtatt 14.12.2021 (PDF, 5 MB)
Økonomiplan 2022-2025 og budsjett 2022 - kommunedirektørens forslag (PDF, 3 MB)
Avgifter betalingssatser og gebyrer 2022-2025 (PDF, 45 kB)
Kommunale gebyrer - budsjettnotat (PDF, 3 MB)
RTA-gebyrer (PDF, 168 kB)
Økonomiplan 2022-2025 og budsjett 2022 - presentasjon (PDF, 2 MB)

Økonomiplan 2021 - 2024 og budsjett 2021

Økonomiplan 2021-2024 og budsjett 2021 - kommunestyrets vedtak
Økonomiplan 2021-2024 og budsjett 2021 - rådmannens forslag (PDF, 3 MB)
Økonomiplan 2021-2024 og budsjett 2021 - presentasjon (PDF, 3 MB)

Økonomiplan 2020 - 2023 og budsjett 2020

Økonomiplan 2020-2023 og budsjett 2020 - kommunestyrets vedtak 19/42 (PDF, 13 MB)
Økonomiplan 2020-2023 og budsjett 2020 - rådmannens forslag (PDF, 12 MB)
Økonomiplan 2020-2023 og budsjett 2020 - presentasjon  (PDF, 3 MB) 

Økonomiplan 2019 - 2022 og budsjett 2019

Økonomiplan 2019-2022 og budsjett 2019 - kommunestyrets vedtak 113/18 (PDF, 4 MB)
Økonomiplan 2019-2022 og budsjett 2019 - rådmannens forslag (PDF, 3 MB)
Økonomiplan 2019-2022 og budsjett 2019 - presentasjon  (PDF, 3 MB) 

Tidligere økonomiplaner og budsjett

Økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018  (PDF, 3 MB)
Økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 (PDF, 3 MB)
Økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 (PDF, 7 MB)
Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 (PDF, 4 MB)

Handlingsplaner

Handlingsplan 2024-2027 - endelig høringsversjon (PDF, 786 kB)
Handlingsplan 2022-2025 (PDF, 2 MB)
Handlingsplan 2017-2020 (PDF, 980 kB)
Utkast til Handlingsplan 2016-2019 (PDF, 315 kB)
Utkast til Handlingsplan 2015-2018 (PDF, 731 kB)
Utkast til Handlingsplan 2014-2017 (PDF, 912 kB)