Handlingsplan, økonomiplan og budsjett


Handlingsplan, økonomiplan og budsjett er den årlige oppfølging av kommuneplanen. Handlingsplanen tar utgangspunkt i vedtatt kommuneplan og gir hovedprioriteringer og føringer blant annet for økonomiplan- og årsbudsjettet.

Økonomiplanen har et fire-års perspektiv, og vedtas i desember hvert år. Budsjettet for kommende år er en del av behandlingen av økonomiplanen.

Økonomiplan 2021 - 2024 og budsjett 2021

Økonomiplan 2021-2024 og budsjett 2021 - kommunestyrets vedtak (PDF, 4 MB)
Økonomiplan 2021-2024 og budsjett 2021 - rådmannens forslag (PDF, 3 MB)
Økonomiplan 2021-2024 og budsjett 2021 - presentasjon (PDF, 3 MB)

Økonomiplan 2020 - 2023 og budsjett 2020

Økonomiplan 2019 - 2022 og budsjett 2019

Tidligere økonomiplaner og budsjett

Økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 (PDF, 3 MB)
Økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 (PDF, 3 MB)
Økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 (PDF, 7 MB)
Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 (PDF, 4 MB)

Handlingsplaner

Handlingsplan 2017-2020 (PDF, 980 kB)

Utkast til Handlingsplan 2014-2017 (PDF, 912 kB)

Kontaktinformasjon

Øyvind Johannesen
Assisterende kommunedirektør
E-post
Telefon 37 19 95 70
Mobil 916 70 653
Beate Pettersson
Økonomisjef
E-post
Telefon 37 19 95 98
Mobil 906 70 352