Ledige stillinger i Tvedestrand kommune

Trives du med utfordringer og fornyelse, og har du lyst til å jobbe med varierte og meningsfylte oppgaver? Da er en jobb i Tvedestrand kommune noe for deg! Hos oss finner du dyktige kolleger, en løsningsorientert kultur, et trivelig arbeidsmiljø og muligheter for faglig og personlig utvikling. Stillingsannonsene finner du nederst på denne siden.

Vi ønsker oss engasjerte, energiske og kreative medarbeidere som hjelper oss med å utvikle og forbedre både tjenestetilbudet til våre innbyggere og vår egen organisasjon.

Vi publiserer fortløpende stillingsutlysninger her på kommunens hjemmeside. Det vil bare være mulig å søke på den enkelte stilling inntil søknadsfristens utløp, når fristen går ut tas annonsene bort. Under finner du oversikt over stillingene i kommunen som er lyst ut pr i dag: 

- 17 % stilling som fagarbeider, med arbeid hver 3. helg
- 20 % stilling som fagarbeider, med arbeid hver 2. helg.

Søknadsfrist: 23. februar 2019.

Vi har ledig 3 faste fagarbeiderstillinger - hvilende nattevakt.
To stillinger i 50,70 % (84,5 % tilstedeværelse), og en helgestilling i 16,9 % (28,2 % tilstedeværelse).

Søknadsfrist: 23. februar 2019.

Tvedestrand kommune er i stadig utvikling, og vi har behov for voksne personer som kan være støttekontakter.

Vi trenger støttekontakter som kan jobbe både med barn og voksne, og være en støtte i fritiden. Det er fint hvis du har bil og kan være med på aktiviteter.

Elektronisk søknadsskjema

Vi benytter elektronisk søknadsskjema.

Søkerliste og offentlighet

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Politiattest - Vandelsattest

Noen stillinger krever at det leveres politiattest. På hjemmesiden til politiet kan du lese om politiattest/vandelsattest. Her finner du også et eget søknadsskjema.

Kontaktinformasjon

Service- og dokumentsenteret
E-post

Sentralbord: 37 19 95 00

Lenke til artikkel