18/1834 - Miljøarbeider - natt - 52 % fast stilling

Søknadsfrist: 15. desember 2018.

Stillingen som miljøarbeider NATT er p.t. plassert i Oppfølgingsenheten, i Tjenester til utviklingshemmede og i Psykisk helse, rus og avhengighet. Stillingen er ledig fra dags dato.

Enhetens mål og arbeidsmetoder:

 • Tilpasser tiltakene til brukere i tjenesten for å oppnå best mulig brukermedvirkning, mestring, selvstendighet og livskvalitet. Dette gjøres gjennom kartlegging av brukernes og pårørendes ressurser, behov og interesser.
 • Gir tiltak som gir brukerne god koordinering og sammenheng i tjenestene. Dette gjør vi gjennom samarbeid, felles ansvar for et best mulig tjenestetilbud, god ressursutnyttelse og riktig bruk av personalet på tvers av teamene i enheten.
 • Jobber målrettet i forhold til vedtatte retningslinjer, prioriteringer, vedtak og god ressursutnyttelse. Dette gjør vi gjennom bruk av felles metodikk, felles arbeidsverktøy, evalueringer og målstyring.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder

 • Stilling som miljøarbeider NATT i Tjenester til utviklingshemmede og i Psykisk helse, rus og avhengighet, med ansvar for brukere med individuell oppfølging
 • Stillingen inngår i oppsatt turnus natt, p.t. med arbeid inntil hver 3. helg. Det følger med 2 ekstra helger pr år.
 • Stillingen vil ha oppgaver i faggruppe natt, samt daglig dokumentasjon og journalføring.
 • Arbeidsoppgaver i form av praktisk bistand, oppfølging i daglige gjøremål, tilsyn og helsehjelp.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • For stillingene kreves det treårig sosial eller helsefaglig videregåendeutdannelse, og med godkjent medisinkurs.
 • Det er ønskelig med erfaring fra lignende arbeid med utviklingshemmede
 • Vi søker etter en god ledsager som har evne til å vurdere og er løsningsorientert i situasjonen
 • Vedkommende må kunne kommunisere godt med brukere og inneha et godt menneskelig verdisyn.
 • Det kreves IT-kunnskaper for dokumentasjon.
 • Personlig egnethet vil i stor grad bli vektlagt.
 • Tjenesten innebærer blant annet tett oppfølging av brukere med store utfordringer, og den ansatte må kunne tåle å stå i press over tid

Personlige egenskaper som det vil bli lagt vekt på

 • Gode samarbeidsevner
 • Serviceinnstilt
 • Løsningsorientert
 • Mellommenneskelig samhandling
 • Tverrfaglig vurderingsevne

Vi tilbyr

 • Et positivt arbeidsmiljø med faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere
 • Ansettelse skjer etter gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer, herunder pliktig medlemskap i kommunal pensjonsordning med 2 % pensjonstrekk.

Generelle opplysninger.

 • Den kommunale arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning.
 • Personer med innvandrerbakgrunn og menn oppfordres til å søke.
 • Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes.
 • Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønske om reservasjon ikke tas til følge.
 • Tvedestrand kommune har innført elektronisk søknadskjema som skal benyttes ved søknad på ledig stilling. Vitnemål og attester tas med ved et evt. intervju.
 • Det kreves førerkort for bruk av tjenestebil i arbeidstiden.
 • Det er krav til politiattest.

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt;

Helene Tveide, enhetsleder tlf.:37 19 96 12, helene.tveide@tvedestrand.kommune.no

eller

Kjell Rune Løvdal, avdelingsleder, tlf.:37 19 95 76, kjell.rune.lovdal@tvedestrand.kommune.no

Elektronisk søknadsskjema

Vi benytter elektronisk søknadsskjema.

Søkerliste og offentlighet

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Politiattest - Vandelsattest

Noen stillinger krever at det leveres politiattest. På hjemmesiden til politiet kan du lese om politiattest/vandelsattest. Her finner du også et eget søknadsskjema.

Kontaktinformasjon

Kjell Rune Løvdal
Avdelingsleder
E-post
Telefon 37 19 95 76
Mobil 945 10 677
Helene Tveide
Enhetsleder
E-post
Telefon 37 19 96 12
Mobil 474 54 276