18/1877 - Ledig 100 % vikariat som lærer på Vestre Sandøya skole fra 01.01.19 - muligheter for fast tilsetting fra 01.08.19

2. gangs utlysning.

Søknadsfrist: 15. desember 2018.

Sandøya med sine ca. 200 faste innbyggere byr på et unikt og “bilfritt” miljø, og er stedet for dem som ser etter alternativer til byenes stress og mas. Øya har skole, barnehage, butikk, kafeer og mange aktive småbedrifter.

Sandøya skole er en fådelt 1-4 skole med 16 elever våren 2019. Skolen har tre lærere i til sammen 240 % stilling. Skolen er samlokalisert med øyas barnehage. Vi trenger en vikar i 100 % stilling våren 2019, med muligheter for fast tilsetting fra høsten 2019. Vi vil prioritere søkere som kan gå inn i vikariatet og fortsette i den faste stillingen.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder vil bli tilpasset de tre lærernes kompetanse. Vi søker fortrinnsvis lærere med formell kompetanse og engasjement for å undervise fra 1.-4. trinn. Sandøya skole er en del av Tvedestrand og Vestre Sandøya skole og ledes av en rektor.

Personlige egenskaper som det vil bli lagt vekt på

 • Engasjement for og fokus på elevene
 • Gode samarbeidsevner
 • Serviceinnstilt
 • Utvikling og løsningsorientert

Vi tilbyr

 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere.
 • Ansettelse skjer etter gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer, herunder pliktig medlemskap i kommunal pensjonsordning med 2 % pensjonstrekk.

Generelle opplysninger

 • Den kommunale arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.
 • Personer med innvandrerbakgrunn og menn oppfordres spesielt til å søke.
 • Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønske om reservasjon ikke tas til følge
 • Tvedestrand kommune har innført elektronisk søknadsskjema som skal benyttes ved søknad på ledig stilling. Vitnemål og attester tas med ved evt. intervju
 • Stillingen krever politiattest.

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt;

Rektor John H. Johansen på telefon 951 97 177 eller e-post: tvejhj@ddo.no

Elektronisk søknadsskjema

Vi benytter elektronisk søknadsskjema.

Søkerliste og offentlighet

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Politiattest - Vandelsattest

Noen stillinger krever at det leveres politiattest. På hjemmesiden til politiet kan du lese om politiattest/vandelsattest. Her finner du også et eget søknadsskjema.

Kontaktinformasjon

John H Johansen
Rektor, HTV Skolelederforbundet
E-post
Telefon 37 19 95 77
Mobil 951 97 177