18/1978 - Sommervikarer 2019 - Enhet for omsorg og rehabilitering og Oppfølgingsenheten

Vi søker etter sommervikarer i ukene 25 til 32.

Søknadsfrist: 2. februar 2019.

Enhet for Omsorg og Rehabilitering og Oppfølgingsenheten, har et solid og godt fagmiljø med stor bredde i tjenestetilbudene. Som sommervikar hos oss vil du ha gode muligheter til varierte arbeidsoppgaver, og kanskje styrke egen kompetanse innen ulike fagområder.

Vi trenger sommervikar i følgende stillinger:

 • Sykepleiere
 • Hjelpepleiere/Helsefagarbeidere
 • Terapeuter
 • Vernepleiere
 • Miljøarbeidere

Ønskede kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som sykepleier/fagarbeider/vernepleier/terapeut.
 • Studenter som har påbegynt relevante studier er velkommen til å søke.
 • Dispensasjon for utdeling av legemidler.
 • Erfaring fra lignende arbeid.
 • Personlig egnethet.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne.
 • Gode IT-kunnskaper.
 • Førerkort klasse B.

Personlige egenskaper som det vil bli lagt vekt på

 • Gode samarbeidsevner.
 • Serviceinnstilt.
 • Løsningsorientert.

Vi tilbyr

 • Et positivt arbeidsmiljø med faglige og personlige utviklingsmuligheter.
 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver med dyktige medarbeidere.
 • Bonus til den, som i perioden uke 25 – 32, binder seg til minimum 6 uker og arbeid hver 2. helg.
 • Ansettelse skjer etter gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer, herunder pliktig medlemskap i kommunal pensjonsordning med 2 % pensjonstrekk.
 • Opplæring på arbeidssted i forkant av arbeidsvakt.
 • Treningsrom, solarium og massasjestol kan benyttes etter avtale.

   

Generelle opplysninger

 • Den kommunale arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.
 • Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønske om reservasjon ikke tas til følge.
 • Tvedestrand kommune har elektronisk søknadsskjema som skal benyttes ved søknad på ledig stilling.
 • Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju.
 • Stillingene er i turnus; dag, kveld, helg og/eller natt.
 • Det er krav om godkjent politiattest ved ansettelse som sommervikar.


  Under “generelt” i søknadsskjemaet, ønsker vi at det legges inn opplysninger om hvilke uker det er aktuelt å jobbe, og i hvilken avdeling(er) det fortrinnsvis søkes sommerjobb i.

Søkere som kan jobbe 5 – 6 uker sommeren 2019, vil bli foretrukket.

For nærmere opplysninger, kontakt;

Anne Knutsen (personalkonsulent) - telefon 37 19 96 04
Laila Anita Suorsa (avdelingsleder Sykehjem) - telefon 37 19 91 32 / 917 32 207
Anna Elisabeth Pedersen (avdelingsleder Hjemmetjenesten/Natt) - telefon 37 19 96 46 / 997 64 289
Grete Mo (avdelingsleder Psykisk helse, rus og avhengighet/Tvungen omsorg) - telefon 37 19 91 87 / 990 96 212
Kjell Rune Løvdal (avdelingsleder Tjenester til utviklingshemmede) - telefon 945 10 677

Elektronisk søknadsskjema

Vi benytter elektronisk søknadsskjema.

Søkerliste og offentlighet

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Politiattest - Vandelsattest

Noen stillinger krever at det leveres politiattest. På hjemmesiden til politiet kan du lese om politiattest/vandelsattest. Her finner du også et eget søknadsskjema.

Kontaktinformasjon

Anne Knutsen
Personalkonsulent
E-post
Telefon 37 19 96 04