19/198 - Ledig 3 faste stillinger som fagarbeider - hvilende natt - Oppfølgingsenheten

Vi har ledig 3 faste fagarbeiderstillinger - hvilende nattevakt.
To stillinger i 50,70 % (84,5 % tilstedeværelse), og en helgestilling i 16,9 % (28,2 % tilstedeværelse).

Søknadsfrist: 23. februar 2019.

Stillingene er p.t. plassert i Oppfølgingsenheten, med arbeid i avdeling Psykisk helse, rus og avhengighet, tvungen omsorg. Stillingen vil være i turnus, med for tiden arbeid på natt, hvilende vakter med arbeid hver tredje helg.

Beskrivelse av arbeidssted

Det er viktig at søkere har kjennskap til målrettet miljøarbeid, atferdsanalyse, Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mm kap 9 og arbeid i tråd med dette lovverket. Dette er et botilbud for en voksen person som er etablert i egen bolig. Tjenestetilbudet til bruker er et forsterket tiltak i nært samarbeid med Sentral fagenhet for tvungen omsorg. Varighet av tiltaket er minimum ett år. Det gis veiledning og tett oppfølging, samt at det vil være gode faglige rammer og muligheter for faglig utvikling. Arbeidsoppgavene krever høy grad av strukturert arbeid etter fastlagte avtaler og rutiner.

Endringer i arbeidssted og oppgaver kan skje om brukers behov endres.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder

 • Skape trygghet for bruker og samfunnet på natt.
 • Miljøterapeutisk arbeid i brukers bolig, etter dags- og ukeplan.
 • Bruk av IKT – verktøy.
 • Daglig dokumentasjon og journalføring.
 • Det kan også bli aktuelt å gi tjenester til andre brukere utenfor dette aktuelle tiltaket i perioder hvor brukers behov er endret.

   

  Ønskede kvalifikasjoner

 • Fagbrev som helsefagarbeider. 
 • God kjennskap til og erfaring fra arbeid med personer med psykisk lidelse og personer med utviklingshemming.
 • Kjennskap til og erfaring fra arbeid med personer med sammensatt problematikk.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Vi søker en ansatt som kommuniserer godt med brukere, pårørende, andre medarbeidere og samarbeidspartnere.
 • Gode IT kunnskaper.
 • Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.

   

  Personlige egenskaper som det vil bli lagt vekt på

 • Gode samarbeidsevner.
 • Være engasjert, initiativrik og en god motivator.
 • Serviceinnstilt, løsningsorientert og fleksibel.
 • Være faglig dyktig.
 • Mestre selvstendig arbeid.
 • Kunne lage en god struktur på vakten samtidig som en innehar evne til god håndtering av utforutsette situasjoner.
 • Kunne jobbe målrettet etter vedtatte mål og føringer.
 • Evne til god konflikthåndtering.
 • Være glad i å jobbe med personer med sammensatt problemstilling.
 • Tjenesten innebærer tett oppfølging av bruker med store utfordringer, og den ansatte må kunne tåle å stå i press over tid.

   

  Vi tilbyr:

 • Et positivt arbeidsmiljø med god brukerkontakt.
 • Utfordrende arbeidsoppgaver i et ny etablert team
 • God opplæring og mulighet for faglig påfyll.

   

  Generelle opplysninger

 • Det kreves førerkort for bruk av tjenestebil i arbeidstiden.
 • Det kreves at det fremlegges utvidet politiattest.
 • Turnusarbeid, for tiden arbeid hver 3. helg. Ved eventuelle turnusendringer kan det bli tillagt annen frekvens på arbeid i helg.

   

 • Den kommunale arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingene.
 • Tilsettingen gjelder på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
 • Tvedestrand kommune har innført elektronisk søknadsskjema som skal benyttes ved søknad på ledige stillinger.
 • Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønske om reservasjon ikke tas til følge.
 • Stillingen er ledig fra d.d. Eksakt oppstartdato avtales etter ansettelse.

 

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt;

Helene Tveide, enhetsleder tlf.: 47 45 42 76

eller

Grete L. Mo, avdelingsleder, tlf.: 99 09 62 12

 

 

Elektronisk søknadsskjema

Vi benytter elektronisk søknadsskjema.

Søkerliste og offentlighet

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Politiattest - Vandelsattest

Noen stillinger krever at det leveres politiattest. På hjemmesiden til politiet kan du lese om politiattest/vandelsattest. Her finner du også et eget søknadsskjema.

Kontaktinformasjon

Helene Tveide
Enhetsleder
E-post
Telefon 37 19 96 12
Mobil 474 54 276
Grete Løvdal Mo
Avdelingsleder Psykisk helse og rusavhengighet
E-post
Mobil 990 96 212