19/527 - Ledige stillinger som lærere og fagarbeidere i Tvedestrandsskolen

Søknadsfrist: 27. april 2019.

Vi har i dag ledige stillinger som lærere og fagarbeidere/vernepleiere i Tvedestrandsskolen, både på barne- og ungdomstrinnet. Noen stillinger er faste og andre er vikariater for lærere i permisjon og videreutdanning.

Lærere:        

Vi ønsker oss engasjerte lærere med kompetanse for undervisning på barnetrinn eller ungdomstrinn.

Fagkrets barnetrinnet: Musikk, samfunnsfag, engelsk og spesped.

Fagkrets ungdomstrinnet: Spesped, andre fag kan også være aktuelle.

Kvalifikasjoner:

 • ha godkjent undervisningskompetanse for lærerstilling i den aktuelle skolen
 • ha høy faglig og didaktisk kompetanse
 • være åpen for refleksjon over egen praksis og bidra aktivt til skolen som lærende organisasjon
 • være en tydelig klasseleder og ta ansvar for å sikre elevene et godt læringsmiljø
 • være målrettet og systematisk i arbeidet
 • ha kompetanse om og erfaring med elever med store sammensatte behov

Ønsker:

 • at du er raus, inkluderende og trives med samarbeid
 • er positiv og utviklingsorientert
 • har ambisjoner på alle elevers vegne
 • opptrer profesjonelt i lærerrollen
 • har evne til å skape gode relasjoner og kommunisere godt med elever, foreldre og ansatte på skolen

Fagarbeidere/vernepleiere:

Kvalifikasjoner

 • utdannet barne- og ungdomsarbeider eller vernepleier
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • relevant praksis
 • Gode It-kunnskaper
 • En av stillingene er som fagarbeider på Sandøya skole

   

  Vi ser etter deg som:

 • holder seg faglig oppdatert og er faglig dyktig
 • har relevant kunnskap og erfaring fra fagområdet og tverrfaglig samarbeid
 • har personlige forutsetninger for å opptre som en god modell og holdningspåvirker
 • er nysgjerrig og har vilje/evne til selv å bidra, samt lære av andre
 • har gode samarbeidsevner, er modig og endringsvillig
 • har evne og vilje til etisk refleksjon og handling
 • har godt humør

   

  Vi tilbyr:

 • utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
 • et positivt og godt arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere
 • mulighet til faglig og personlig utvikling gjennom enhetens strategiske plan for etter- og videreutdanning
 • treningstilbud til ansatte
 • lønn i henhold til Hovedtariffavtalens bestemmelser og fremforhandlet lokale avtaler.

Spørsmål kan rettes til:

Rektorene i Tvedestrandskolen
Songe skole: Barbro.Gilje.Gustavsen@tvedestrand.kommune.no Tlf. 37167350
Lyngmyr skole: Oddvar.Haslemo@tvedestrand.kommune.no Tlf. 37199682
Dypvåg skole: Ann.Christin.Jacob@tvedestrand.kommune.no Tlf. 37167320
Tvedestrand skole: John.H.Johansen@tvedestrand.kommune.no Tlf. 37199577
Holt skole: Frode.Stiansen@tvedestrand.kommune.no Tlf. 37199592
Enhetsleder: Elisabet.Christiansen@tvedestrand.kommune.no Tlf. 37199574

Tilsettingen gjelder på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Den kommunale arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen.  Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.  Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingene.

Ved tilsetting kreves politiattest.

Tvedestrand kommune har innført elektronisk søknadsskjema som skal benyttes ved søknad på ledige stillinger.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes.  Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten.  Søkeren varsles dersom ønske om reservasjon ikke tas til følge.

Elektronisk søknadsskjema

Vi benytter elektronisk søknadsskjema.

Søkerliste og offentlighet

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Politiattest - Vandelsattest

Noen stillinger krever at det leveres politiattest. På hjemmesiden til politiet kan du lese om politiattest/vandelsattest. Her finner du også et eget søknadsskjema.