19/551 - Ledig sommerjobb ved Enhet for teknisk drift

Søknadsfrist: 27. april 2019.

Enheten har ansvar for vann, avløp, renovasjon, feiing, veier, parkering, skjærgårdstjenesten og grøntområder/parker.

Sommerhjelp kan få oppgaver innen:

 • Plenklipp.
 • Byrenovasjon.
 • Skjærgårdstjeneste.
 • Malingsoppdrag.
 • Eller andre arbeidsoppgaver etter behov.

Du må:
Ha samarbeidsevner og kunne delta i et Team.
Ha evne til å arbeide selvstendig.

Ønskelige kvalifikasjoner:
Førerkort B

 • Vi søker en person som er utadvendt og serviceinnstilt, med godt humør.

  Den kommunale arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen.  Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.  Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingene.

  Tvedestrand kommune har innført elektronisk søknadsskjema som skal benyttes ved søknad på ledige stillinger.

  Dersom søkeren ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønske om reservasjon ikke tas til følge.

  Nærmere opplysninger om stillingen rettes til Anton Thomassen 37199544 / 95197065.

Elektronisk søknadsskjema

Vi benytter elektronisk søknadsskjema.

Søkerliste og offentlighet

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Politiattest - Vandelsattest

Noen stillinger krever at det leveres politiattest. På hjemmesiden til politiet kan du lese om politiattest/vandelsattest. Her finner du også et eget søknadsskjema.

Kontaktinformasjon

Anton Thomassen
Enhetsleder
E-post
Telefon 37 19 95 44
Mobil 951 97 065

Enhetsleder. Overordnet ansvar for Teknisk drift.