19/72 - Diverse ledige stillinger - sykepleiere og helsefagarbeidere januar 2019

Søknadsfrist: 26. januar 2019

VIL DU BLI KOLLEGAEN VÅR?

Vi har ledig diverse stillinger:

Sykepleiere:

 • 100 % fast stilling, hjemmesykepleien, ledig fra mai måned.
 • 100 % - 2 faste stillinger, sykehjem - mulighet for redusert; angi ønsket stillingsstørrelse, ledig fra 01.03.19.
 • 60,8 % - 2 faste nattstillinger, kan utvides med fast stilling på kveld. Oppgi ønsket stillingsprosent. Ledig pr dags dato.
 • 50 % fast stilling, sykehjem (2. gangs utlysning)
 • 17,02 % fast helgestilling, sykehjem, ledig pr dags dato.
 • 14,32 % vikariat helgestilling, sykehjem, ledig pr dags dato.

Helsefagarbeidere:

 • Diverse ledige helgestillinger, sykehjem og hjemmesykepleien.

   

  Vi er et godt team bestående av sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere, som jobber både i hjemmesykepleien og på sykehjem. Du vil bli godt ivaretatt som nyansatt, av oss som jobber her.

  Enhet for omsorg og rehabilitering tilbyr tjenester innen helse og omsorg.

  Kommunestyret har vedtatt å prioritere forebyggende arbeid, som ledd i å bedre levekårene for Tvedestrand kommunes innbyggere. Kommunen vektlegger tidlig innsats og mestring, og har en helsefremmende og forebyggende tilnærming i tjenestetilbudet. Utgangspunktet er hva som er viktig for den enkelte for å kunne mestre egen livssituasjon i ulike faser av livet og at innbyggerne skal bo hjemme med god livskvalitet. 

  Vi jobber for en heltidskultur og satser bl.a. på en bedre sykepleierdekning i kommunen.

  Enheten tilbyr ansatte muligheter for å holde seg faglig oppdatert ved å tilby klinisk ferdighetstrening, e-læring, deltakelse i Eldre/Demensomsorgens/Velferdsteknologiens ABC og hospitering på sykehus og Kommunal øyeblikkelig hjelp-enhet (KØH).

  Tiltredelse etter avtale.

  Vi ser etter deg som

 • holder seg faglig oppdatert og er faglig dyktig
 • har relevant kunnskap og erfaring fra fagområdet og tverrfaglig samarbeid
 • har personlige forutsetninger for å opptre som god modell og holdningspåvirker
 • er nysgjerrig og har vilje/evne til selv å bidra, samt lære av andre
 • har gode samarbeidsevner, er modig og endringsvillig
 • har evne og vilje til etisk refleksjon og handling
 • har en positiv holdning
 • personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
 • Et positivt og godt arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere
 • Mulighet til faglig og personlig utvikling gjennom enhetens strategisk plan for etter- og videreutdanning og tilgang til KS-læring
 • Treningstilbud til ansatte
 • Lønn i henhold til Hovedtariffavtalens bestemmelser og fremforhandlet lokale avtaler.
 • Arbeidet inngår i turnus p.t. med arbeid hver 3. helg.

Tilsettingen gjelder på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

 • Den kommunale arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning.
 • Personer med innvandrerbakgrunn og menn oppfordres til å søke.
 • Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes.
 • Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønske om reservasjon ikke tas til følge.
 • Tvedestrand kommune har innført elektronisk søknadskjema som skal benyttes ved søknad på ledig stilling. Vennligst fyll inn alle rubrikker selv om vi har papirene fra før. Vitnemål og attester tas med ved et evt. intervju.
 • Det kreves førerkort for bruk av tjenestebil i arbeidstiden for ansatte i hjemmetjenesten.
 • Det kreves godkjent politiattest ved ansettelse.

For nærmere opplysninger om stillingene, ta kontakt med:

Avdelingsleder hjemmetjenesten, Anna Elisabeth Pedersen, tlf.: 37 19 96 46 / 997 64 289 eller e-post: anna.elisabeth.pedersen@tvedestrand.kommune.no.

Avdelingsleder sykehjemmet, Laila Anita Suorsa, tlf.: 37 19 91 32 / 917 32 207 eller e-post: laila.anita.suorsa@tvedestrand.kommune.no.

VELKOMMEN SOM SØKER!

Elektronisk søknadsskjema

Vi benytter elektronisk søknadsskjema.

Søkerliste og offentlighet

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Politiattest - Vandelsattest

Noen stillinger krever at det leveres politiattest. På hjemmesiden til politiet kan du lese om politiattest/vandelsattest. Her finner du også et eget søknadsskjema.

Kontaktinformasjon

Laila Anita Suorsa
Avdelingsleder sykehjem, kjøkken og husmor
E-post
Telefon 37 19 91 32
Mobil 917 32 207
Anna Elisabeth Pedersen
Avdelingsleder hjemmebaserte tjenester
E-post
Telefon 37 19 96 46
Mobil 997 64 289