Har du lyst til å være støttekontakt?

Tvedestrand kommune er i stadig utvikling, og vi har behov for voksne personer som kan være støttekontakter.

Vi trenger støttekontakter som kan jobbe både med barn og voksne, og være en støtte i fritiden. Det er fint hvis du har bil og kan være med på aktiviteter.

Støttekontakten får lønn av kommunen, utgiftsdekning og eventuelt kjøregodtgjørelse.

Avtalen fastsetter kontraktens innhold og omfang i tid.

Tjenesten ytes etter lov om helse- og omsorgstjenester § 3-2 punkt 6b.

Kontakt Familiehuset RBU ved:  

Anette Andersen 
Tlf: 48 07 65 63


Mail: anette.andersen@tvedestrand.kommune.no 

eller send søknad til:

Familiehuset RBU v/ Anette Andersen
Postboks 38
4901 Tvedestrand

Hun er tilgjengelig på torsdager fra kl. 09:00 til 15:00.

Elektronisk søknadsskjema

Vi benytter elektronisk søknadsskjema.

Søkerliste og offentlighet

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Politiattest - Vandelsattest

Noen stillinger krever at det leveres politiattest. På hjemmesiden til politiet kan du lese om politiattest/vandelsattest. Her finner du også et eget søknadsskjema.