Ledige stillinger i PPT

Søknadsfrist: 21. mai 2019.

I Risør kommune er det tre ledige stillinger som pedagogisk psykologisk rådgiver ved PP-tjenesten for Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Gjerstad kommune:

1 PP-rådgiver - 100% fast stilling – ledig fra 15.08.2019
1 PP-rådgiver - 100% fast stilling – ledig fra 15.08.2019
1 PP-rådgiver - 100% vikariat – ledig fra 01.09.2019 – 06.05.2020

Elektronisk søknadsskjema

Vi benytter elektronisk søknadsskjema.

Søkerliste og offentlighet

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Politiattest - Vandelsattest

Noen stillinger krever at det leveres politiattest. På hjemmesiden til politiet kan du lese om politiattest/vandelsattest. Her finner du også et eget søknadsskjema.