Sommerhjelp på Furøya fra 23. juni til 3. august

Furøya IKS søker etter 2 personer til sommerhjelp på Furøya fra 23. juni til 3. august. I juli må det påregnes helge- og kveldsarbeid i forbindelse med kontroll av bryggeavgift. Eksempler på andre arbeidsoppdrag er hagearbeid/plenklipping, malerarbeid og div arbeid i kulturlandskap. Begge personer trenger ikke jobbe hele perioden. Det vil bli vektlagt erfaring fra tidligere praksis.

Furøya IKS holder båt for transport. Søker må ha bestått båtførerprøven.

Skriftlig søknad sendes til Furøya IKS, boks 38, 4901 Tvedestrand, eller på e-post til andreas.grimsland@tvedestrand.kommune.no

Søknadsfrist: 8. mai.

Elektronisk søknadsskjema

Vi benytter elektronisk søknadsskjema.

Søkerliste og offentlighet

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Politiattest - Vandelsattest

Noen stillinger krever at det leveres politiattest. På hjemmesiden til politiet kan du lese om politiattest/vandelsattest. Her finner du også et eget søknadsskjema.