Turist- og havneverter sommeren 2019

Turist- og havneverter sommeren 2019

Drømmesommerjobben? Vi søker deg som kjenner til Tvedestrand, er glad i mennesker og ønsker å yte service til våre gjester.  Du er serviceinnstilt og kan bidra til at besøkende trives og kommer tilbake!   

Tvedestrand kommune har ledig stillinger som turist- og havneverter, sommeren 2019, fra 24 juni til 4. august. Nytt av året er at turistinformasjonen skal være tilstede på Raet velkomstsenter på Gjeving fra 6. juli til 4 august.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder

 • Informasjon til turister og besøkende, være synlig i byen  
 • Guiding og informasjon om Raet nasjonalpark og skuteminnesamlingen på Gjeving
 • Profilering av Tvedestrand, med aktiviteter og muligheter i sosiale medier
 • Oppfølging av båtgjestene og innkreving av havneavgift

Ønskede kvalifikasjoner

 • Du bør ha erfaring fra eller interesse for servicebransjen
 • Du bør ha et vist kjennskap til Tvedestrand og regionen vår
 • God språkkunnskap minimum norsk og engelsk
 • Gode kunnskaper på bruk av sosiale medier og søk på nettet 
 • Du bør være minst 18 år

Personlige egenskaper som det vil bli lagt vekt på

 • Serviceinnstilt
 • Selvstendig
 • Løsningsorientert
 • Godt humør

 Vi tilbyr

 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
 • Arbeidssted ved turistinformasjonen i havna og / eller på Raet Velkomstsenter på Gjeving
 • Obligatorisk opplæring blir gitt i forkant
 • Arbeidstid 8 timer pr dag, annenhver helg
 • Ansettelse skjer etter gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer
 • Stillingen tilhører enhet for Plan, miljø og eiendom

Generelle opplysninger

 • Den kommunale arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke
 • Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønske om reservasjon ikke tas til følge
 • Tvedestrand kommune har innført elektronisk søknadsskjema som skal benyttes ved søknad på ledig stilling. Vitnemål og attester tas med ved evt. intervju
 • Tilsettingen gjelder på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler

Søknadsfrist: 23.03.2019  

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt;

Anne Torunn Hvideberg, tlf 9098 7098

Epost: tveath@tvedestrand.kommune.no

Elektronisk søknadsskjema

Vi benytter elektronisk søknadsskjema.

Søkerliste og offentlighet

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Politiattest - Vandelsattest

Noen stillinger krever at det leveres politiattest. På hjemmesiden til politiet kan du lese om politiattest/vandelsattest. Her finner du også et eget søknadsskjema.