Barnehageenheten

Barnehageenheten ledes av Linda Fedje

Enheten omfatter barnehagetilbudet i Tvedestrand, barnehageopptak, spesialpedagogisk hjelp m.m.

Kontaktinformasjon

Linda Fedje
Enhetsleder, barnehage
E-post
Telefon 37 19 95 48
Mobil 971 75 062