Barnehageenheten

Barnehageenheten ledes av Linda Fedje

Enheten omfatter barnehagetilbudet i Tvedestrand, barnehageopptak, spesialpedagogisk hjelp m.m.

Kontaktinformasjon

Linda Fedje
Styrer, Lyngbakken barnehage
E-post
Telefon 37 16 57 10