Barnehageenheten

Barnehageenheten ledes av Esther K. Hoel

Enheten omfatter barnehagetilbudet i Tvedestrand, barnehageopptak, spesialpedagogisk hjelp m.m.

Fra og med 1. januar 2021 vil barnehageenheten bli en del av sektor for læring og oppvekst.

Kontaktinformasjon

Linda Fedje
Styrer, Lyngbakken barnehage
E-post
Telefon 37 16 57 10