Familiehuset - ressurssenter for barn og unge

Enheten ledes av Kristin de Lange Johannessen.

Familiehuset yter tjenester til familier, barn og unge. Enheten er satt sammen av flere fagområder, og har som mål å utgjøre en forskjell for barn, unge og deres familier.

Kontaktinformasjon

Kristin de Lange Johannessen
Enhetsleder og sekretær for ungdomsrådet
E-post
Telefon 37 19 93 32
Mobil 975 25 290