Kommunedirektøren i Tvedestrand kommune

Kommunedirektøren er øverste administrative leder for de ansatte i kommune og bindeleddet mellom administrasjonen og politikerne.

Kommunedirektøren skal:

  • sørge for at administrasjonen drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer og at det er tilstrekkelig internkontroll
  • påse at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet og at politiske vedtak blir gjennomført

Lover og regler

Assisterende kommunedirektør er Øyvind Johannesen.

Kontaktinformasjon

Jarle Bjørn Hanken
Kommunedirektør
E-post
Telefon 37 19 95 10
Mobil 404 06 700
Øyvind Johannesen
Assisterende kommunedirektør
E-post
Telefon 37 19 95 70
Mobil 916 70 653