NAV

Nav Tvedestrand ledes av Åse Selåsdal. NAV Tvedestrand leverer en enhetlig tjeneste som skal bidra til å fremme økonomisk og sosial trygghet og fremme overgang til arbeid og aktivitet.

Tjenester som kan inngå er: 

 • veiledning og oppfølging
 • økonomisk sosialhjelp (sosialstøtte) for de som ikke kan sørge for sitt livsopphold og sine boutgifter, eller andre spesielle nødvendige utgifter.
 • opplysning og veiledning når man har økonomiske vansker
 • bistand til rusmisbrukere og nærmeste pårørende
 • arbeidsmarkedstiltak
 • bistand til søknad om kommunal bolig i samarbeid med boligkontoret
 • flyktningtjenesten
 • familie og pensjonsytelser
 • gjeldsrådgivning
 • arbeidsavklaring
 • sykepenger
 • dagpenger

Se link til NAV sin hjemmeside nav.no

NAV Tvedestrand finner du bak Coop butikken, Bibliotekveien 4, Dønnestadgården.

Kontaktinformasjon

NAV
Telefon 55 55 33 33
Sentralt telefonnummer NAV-telefonen