NAV

Nav Tvedestrand ledes av Åse Selaasdal. NAV Tvedestrand leverer en enhetlig tjeneste som skal bidra til å fremme økonomisk og sosial trygghet og fremme overgang til arbeid og aktivitet.

Tjenester som kan inngå er: 

 • veiledning og oppfølging
 • økonomisk sosialhjelp (sosialstøtte) for de som ikke kan sørge for sitt livsopphold og sine boutgifter, eller andre spesielle nødvendige utgifter.
 • opplysning og veiledning når man har økonomiske vansker
 • bistand til rusmisbrukere og nærmeste pårørende
 • arbeidsmarkedstiltak
 • bistand til søknad om kommunal bolig i samarbeid med boligkontoret
 • flyktningtjenesten
 • familie og pensjonsytelser
 • gjeldsrådgivning
 • arbeidsavklaring
 • sykepenger
 • dagpenger

Mer informasjon NAV sin hjemmeside nav.no

NAV Tvedestrand finner du bak Coop butikken, Bibliotekveien 4, Dønnestadgården.

Kontorinformasjon og åpningstider på nav.no

Kontaktinformasjon

NAV
Telefon 55 55 33 33
Sentralt telefonnummer NAV-telefonen