Økonomiavdelingen

Avdelingen ledes av Beate Pettersson og er en av to avdelinger som utgjør stab/sektorstøtte for kommunedirektøren. 

Økonomiavdelingen har ansvar for:

  • Økonomi og regnskap
  • Eiendomsskatt
  • Innfordring
  • Fakturering
  • Årsregnskap 
  • Årsbudsjett
  • Økonomirapportering 
  • Innkjøp
  • Finans

Kontaktinformasjon

Beate Pettersson
Økonomisjef
E-post
Mobil 90 67 03 52