Økonomiavdelingen

Avdelingen ledes av Beate Pettersson og er en av to avdelinger som utgjør stab/sektorstøtte for kommunedirektøren. 

Tjenester som inngår i avdelingen er bl.a.:

  • Økonomi og regnskap
  • Eiendomsskatt
  • Innfordring
  • Fakturering

Kontaktinformasjon

Beate Pettersson
Økonomisjef
E-post
Mobil 90 67 03 52