Oppfølgingsenheten

Enheten ledes av Helene Tveide.

Oppfølgingsenheten gir tjenester til personer med utviklingshemming, personer med psykisk lidelse og til personer med rusavhengighet, jfr Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Dette er praktisk bistand og opplæring, boveiledning, støttesamtaler, råd og veiledning, avlastning, koordinator og individuell plan, personlige assistenter, avlastning, støttekontakter, omsorgslønn og voksenopplæring til personer med utviklingshemming.

I tillegg finnes det et aktivitets og arbeidstreningstilbud i form av dagsentere som retter seg mot flere brukergrupper. 

Kontaktinformasjon

Helene Tveide
Enhetsleder
E-post
Telefon 37 19 96 12
Mobil 474 54 276