Personal- og organisasjonsavdelingen

Personal- og organisasjonsavdelingen ledes av Tone Vestøl Bråten og er en av to avdelinger som utgjør stab/sektorstøtte for kommunedirektøren.

Personal- og organisasjonsavdelingen har ansvar for:

 • Lønn
 • Personaloppfølging og veiledning
 • HMS kvalitet, internkontroll
 • Informasjonssikkerhet
 • Beredskap
 • Dokumentasjonsforvaltning
 • Kommunens hjemmeside og Facebook
 • Ansattportalen "Kjernen"
 • Valg 
 • Bevilgninger
 • Politisk sekretariat
 • Vigsler
 • Sentralbord og ekspedisjon/innbyggertorg

Kontaktinformasjon

Tone Vestøl Bråten
Personal- og organisasjonsleder
E-post
Mobil 98 47 10 76