Plan, miljø og eiendom

Enheten ledes av Svein O. Dale.

Hovedansvarsområdene er å utføre forvaltningsmessige oppgaver innen plan, miljø og eiendom. I dette ligger også veiledning innen blant annet byggesaker, regulering av eiendom, fradeling- og oppmåling av eiendom, utslipp.

Følgende avdelinger/tjenester er knyttet til enheten Plan, miljø og eiendom:

 • Byggesak
 • Plan
 • Oppmåling
 • Seksjonering
 • Landbruk
 • Eiendom
 • Havne- og farvann
 • Natur og miljø
 • Boligkontor
 • Boligstiftelsen
 • Vaktmester
 • Renhold

Kontaktinformasjon

Svein O Dale
Enhetsleder
E-post
Telefon 37 19 95 41
Mobil 916 61 424